Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Πρέσπες και γύρω βουνά
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00060005
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Φλώρινας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 65407.73
Χερσαία Έκταση (ha) 62500.0
Συνολική Περίμετρος (km) 189.6
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 2334.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 800.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Λίμνες μέσου υψομέτρου περιβάλλονται από βουνά, καλυμμένα κυρίως με πλατύφυλλα δάση. Ενδιάμεση κλιματική κατάσταση (μεταξύ μεσογειακής και κεντροευρωπαϊκής).
Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Στην περιοχή υπάρχουν ενδημικά είδη. Υγρότοπος διεθνούς σημασίας με παραδοσιακές χρήσεις γης.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα Αλλαγή της χρήσης γης με εντατικοποίηση της γεωργίας, του τουρισμού και του κυνηγιού, δημιουργία μονάδων επεξεργασίας.
Προτεραιότητα προστασίας Πρωτεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Abies alba (Χτενοέλατο)
Acer campestre (Σφενδάμι πεδινό)
Acer heldreichii heldreichii (Αγριοπλάτανος)
Acer pseudoplatanus (Ψευτοπλάτανος)
Achillea ageratilofia ageratifolia
Achillea chrysocoma
Achillea distans
Achillea stricta
Actaea spicata
Adenostyles alliariae alliariae
Agrostis canina
Alcea pallida pallida
Alchemilla acutiloba
Alchemilla indivisa
Alchemilla straminea
Alkanna corcyrensis
Allium scorodoprasum scorodoprasum
Alopecurus aequalis (Αλοπεκούρος ο ομαλός)
Althaea officinalis
Alyssoides sinuata
Alyssum alyssoides (Άλυσσο το αλυσσοειδές)
Alyssum desertorum (Άλυσσο το ερημικό)
Alyssum doerfleri
Anemone nemorosa
Angelica sylvestris
Antennaria dioica
Anthriscus cerefolium (Ανθίσκος)
Anthriscus nitida
Anthriscus sylvestris
Anthyllis aurea
Anthyllis vulneraria bulgarica
Asperula aristata nestia
Asperula doerfleri
Aster alpinus
Aster bellidiastrum
Astragalus lacteus
Astragalus mayeri
Barbarea balcana
Barbarea longirostris
Barbarea sicula
Berteroa incana
Betula pendula (Σημύδα)
Bilderdykia convolvulus (Μπιλντερντύκια ο κονβόλβουλος)
Bruckenthalia spiculifolia (Μπρουκενθάλια η ακιδόφυλλη)
Bryonia cretica dioica
Bupleurum commutatum commutatum (Βούπλευρο το μεταβαλλόμενο)
Bupleurum flavicans (Βούπλευρο το κιτρινωπό)
Bupleurum gerardi (Βούπλευρο το Γεράρδιο)
Bupleurum rotundifolium (Βούπλευρο το στρογγυλόφυλλο)
Buxus sempervirens (Πυξός)
Caltha palustris
Caltha palustris laeta
Campanula foliosa
Campanula trichocalycina
Cardamine impatiens (Καρδαμίνη η ιμπάτιενς)
Cardamine raphanifolia acris
Carex muricata muricata
Carum strictum
Centaurea alba deusta
Centaurea cuneifolia cuneifolia
Centaurea cuneifolia pallida
Centaurea cuneifolia sublanata
Centaurea deustiformis
Centaurea napulifera velenovskyi
Centaurea prespana
Centaurea rufidula
Centaurea triumfetti stricta
Cerastium arvense arvense
Cerastium banaticum speciosum
Cerastium illyricum comatum (Κεράστιο το κομοφέρον)
Cerastium moesiacum
Cerastium rectum (Κεράστιο το όρθιο)
Chaerophyllum aromaticum
Chaerophyllum aureum
Chamaecytisus hirsutus (Χαμαικύτισος ο χνουδωτός)
Chamaecytisus polytrichus (Χαμαικύτισος ο πολύτριχος)
Chamaespartium sagittale
Chenopodium foliosum
Chrysosplenium alternifolium
Cirsium appendiculatum
Conringia austriaca (Κονρίγκια η Αυστριακή)
Corydalis ochroleuca ochroleuca
Corydalis solida slivenensis
Corylus colurna (Αγριοφουντουκιά)
Crepis tectorum tectorum
Crepis viscidula viscidula
Crocus cvijicii
Crocus veluchensis
Cynoglottis barrelieri serpentinicola
Cytisus procumbens (Κύτισος ο έρπων)
Dactylorhiza cordigera
Daphne mezereum (Δαφνούλα η μεζέρειος)
Delphinium halteratum (Δελφίνιο …)
Dianthus carthusianorum
Dianthus deltoides deltoides
Dianthus gracilis gracilis
Dianthus myrtinervius myrtinervius
Dianthus pinifolius lilacinus
Dianthus stenopetalus
Dianthus strymonis
Dianthus sylvestris sylvestris
Dianthus tristis
Dictamnus albus
Doronicum austriacum
Doronicum hungaricum
Ephedra distachya distachya (Εφέδρα η διστάχυα)
Epilobium montanum
Eriophorum latifolium
Erodium guicciardii
Eryngium palmatum
Erysimum linariifolium
Erysimum microstylum
Euphorbia amygdaloides amygdaloides
Euphorbia baselices
Euphorbia flavicoma
Euphorbia platiphyllos
Euphorbia rigida
Euphrasia liburnica
Ferulago sylvatica sylvatica
Festuca peristerea
Festuda paniculata paniculata
Fibigia eriocarpa
Fritillaria montana
Galium lucidum
Galium pisoderium
Genista depressa (Γενίστα η πεπιεσμένη)
Gentiana lutea
Gentiana punctata
Geocaryum capillifolium
Geranium aristatum
Geranium macrorrhizum
Geranium phaeum
Geranium sylvaticum sylvaticum
Geranium versicolor
Geum coccineum
Geum montanum
Gnaphalium supinum
Goniolimon dalmaticum
Gratiola officinalis
Helianthemum apenninum (Ηλιάνθεμο Απεννίνων)
Helianthemum hymettium (Ηλιάνθεμο του Υμηττού)
Helianthemum salicifolium
Heracleum orphanidis
Herniaria parnassica cretica
Herniaria parnassica parnassica
Hieracium alpicola
Hieracium caespitosum brevipilum
Hieracium naegelianiforme
Hieracium sparsum
Holosteum umbellatum glutinosum
Hypericum cerastoides
Hypericum rumeliacum rumeliacum
Hypericum tetrapterum (Υπερικό το τετράπτερο)
Iris germanica
Jasione heldreichii
Jasione laevis orbiculata
Juncus tenuis
Juniperus communis alpina (Νάνο βουνόκεδρο)
Juniperus excelsa (Αγριοκυπάρισσο)
Juniperus foetidissima (Βουνοκυπάρισσο)
Lactuca virosa (Λακτούκα η σιελώδης)
Lamium garganicum garganicum
Lappula squarrosa squarrosa (Λάππουλα η αιχμηρή)
Laserpitium siler garganicum
Lepidium campestre (Λεπίδιο το πεδινό)
Lepidium latifolium
Lepidium ruderale (Λεπίδιο το χαλικόφιλο)
Lesquereuxia syriaca
Leucojum aestivum aestivum
Lilium carniolicum albanicum
Lilium chalcedonicum
Linaria angustissima
Linaria vulgaris
Linum flavum albanicum
Linum perenne perenne
Lonicera alpigena formanekiana (Αγιόκλημα του Φορμανέκ)
Lupinus luteus
Luzula luzulina
Luzula sudetica
Lychnis flos-cuculi subintegra
Lysimachia vulgaris vylgaris
Lythrum portula (Λύθρο η θυρίδα)
Malus dasyphylla (Δασύφυλλη μηλιά)
Matricaria perforata
Minuartia glomerata macedonica
Minuartia graminifolia
Minuartia hirsuta falcata
Minuartia recurva juresii
Minuartia verna verna
Myosotis laxa caespitosa (Μυοσωτίς η έρπουσα)
Myosotis nemorosa
Myosotis sylvatica subarvensis
Myrrhoides nodosa
Narcissus poeticus poeticus
Narcissus poeticus radiiflorus
Nymphoides peltata
Oenanthe aquatica (Οινάνθη η υδρόφιλη)
Oenanthe banatica
Oenanthe peucedanifolia
Onobrychis alba alba
Onosma visianii
Ornithogalum kochii
Orobanche lutea
Oxalis acetosella
Oxytropis purpurea
Papaver apulum
Paronychia macedonica
Pastinaca sativa sativa
Pedicularis brachyodonta grisebachii
Pedicularis leucodon leucodon
Petasites albus
Petrorhagia illyrica illyrica
Peucedanum carvifolia
Peucedanum oreoselinum
Peucedanum palustre
Pimpinella saxifraga
Pinguicula balcanica balcanica
Pinus heldreichii (Ρόμπολο)
Pinus peuce (Μακεδονικό πεύκο)
Poa glauca frearitis
Poa hybrida
Poa macedonica
Poa media
Polygala nicaeensis mediterranea
Polygonatum verticillatum
Polygonum alpinum
Polygonum amphibium
Polygonum hydropiper
Polygonum mite
Populus nigra (Καβάκι)
Populus tremula (Τρεμόλευκα)
Potentilla aurea chrysocraspeda
Primula elatior elatior
Ptilostemon strictus
Pulmonaria rubra
Pyrus elaeagrifolia (Αγριοαχλαδιά της Θράκης)
Quercus robur robur (Ρουπακοβελανιδιά (Ρουπάκι))
Quercus trojana (Μακεδονική βελανιδιά)
Ramonda serbica
Ranunculus acris acris
Ranunculus aduncus
Ranunculus bulbosus bulbosus
Ranunculus demissus
Ranunculus ficaria ficaria
Ranunculus ficarioides
Ranunculus incomparabilis
Ranunculus lanuginosus
Ranunculus ophioglossifolius
Ranunculus sartorianus
Ranunculus sceleratus sceleratus
Ranunculus trichophyllus trichophyllus
Rhamnus lycioides oleoides (Ράμνος ο ελαιοειδής)
Rhamnus saxatilis saxatilis (Ράμνος ο βραχόφιλος)
Rhinanthus minor
Rhinanthus pindicus
Rhinanthus sintenisii
Rorippa pyrenaica
Rosa pendulina (Αγριοτριανταφυλλιά η κρεμοκλαδής)
Rosa villosa (Αγριοτριανταφυλλιά η τριχωτή)
Rubus hirtus (Βουνοβατομουριά)
Rubus idaeus (Σμεουρδιά)
Rumex acetosa
Rumex alpestris
Rumex alpinus
Rumex nepalensis
Salix alba micans (Ασημοϊτιά μίκανς)
Salix amplexicaulis (Ιτιά η αντιθετόφυλλη)
Salix aurita (Θαμνοϊτιά)
Salix caprea (Γιδοϊτιά)
Salix cinerea (Σταχτοϊτιά)
Salix lapponum (Ιτιά της Λαπωνίας)
Salix pentandra (Δαφνοϊτιά)
Salix silesiaca (Ιτιά της Σιλεσίας)
Salix triandra triandra (Αμυγδαλοϊτιά)
Salvia amplexicaulis
Sanguisorba officinalis
Saponaria bellidifolia
Satureja nepeta glandulosa
Saxifraga exarata
Saxifraga pedemontana cymosa
Saxifraga porophylla grisebachii
Saxifraga rotundifolia heucherifolia
Saxifraga scardica
Saxifraga stellaris alpigena
Scabiosa argentea
Scabiosa taygetea portae
Scleranthus perennis dichotomus
Scrophularia umbrosa
Sedum alpestre
Sedum cepaea
Sedum sexangulare
Sempervivum ciliosum
Sempervivum ruthenicum
Senecio abrotanifolius carpathicus
Senecio aquaticus barbareifolius
Senecio subalpinus
Seseli peucedanoides
Sesleria coerulans
Silene alba divaricata
Silene asterias
Silene bupleuroides bupleuroides
Silene damboldtiana
Silene fabarioides
Silene lerchenfeldiana
Silene parnassica parnassica
Silene parnassica serbica
Silene pusilla pusilla
Silene waldsteinii
Sorbus aria cretica (Κρητική ασημοσορδιά)
Spirodela polyrhiza
Stachys scardica
Stellaria graminea
Stellaria nemorum nemorum
Stellaria uliginosa
Symphytum tuberosum angustifolium
Tamarix parviflora (Αρμυρίκι)
Taraxacum molybdocephalum
Taraxacum pindicola
Tephroseris integrifolia aucheri
Teucrium divaricatum graecum
Teucrium montanum helianthemoides
Teucrium scordium scordium
Thalictrum foetidum
Thesium linophyllon linophyllon
Thesium parnassi
Thlaspi alliaceum
Thlaspi ochroleucum
Thymus stojanovii
Torilis ucranica
Tozzia alpina carpathica
Tragopogon pterodes
Trapa natans (Τράπα η πλέουσα)
Trifolium parnassi
Trollius europaeus
Ulmus glabra (Βουνοφτελιά)
Vaccinium myrtillus (Βακκίνιο ο μύρτιλλος)
Vaccinium uliginosum microphyllum (Βακκίνιο το μικρόφυλλο)
Verbascum macrurum
Verbascum phlomoides
Verbascum pulverulentum
Verbascum thapsus thapsus
Veronica bellidioides
Veronica bozakmanii
Veronica dillenii
Veronica urticifolia
Vicia cracca gerardii
Vinca balcanica
Viola eximia tringiana
Viola kitaibeliana
Viola macedonica macedonica
Viola orphanidis orphanidis
Viola velutina
Αξιόλογα Θηλαστικά
Canis lupus (Λύκος)
Dryomys nitedula wingei (Δεντρομυωξός)
Lutra lutra (Βίδρα)
Ursus arctos (Αρκούδα)
Vulpes vulpes crucigera (Αλεπού)
Αξιόλογα Πτηνά
Acrocephalus melanopogon (Μουστακοποταμίδα)
Acrocephalus schoenobaenus (Βουρλοποταμίδα)
Actitis hypoleucos (Ποταμότριγγας)
Alauda arvensis arvensis (Σταρήθρα)
Alcedo atthis (Αλκυόνα)
Alectoris graeca (Πετροπέρδικα)
Anas clypeata (Χουλιαρόπαπια)
Anser anser anser (Σταχτόχηνα)
Anthus campestris campestris (Χαμοκελάδα)
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Aquila clanga (Στικταητός)
Ardea cinerea (Σταχτοτσικνιάς)
Ardea purpurea (Πορφυροτσικνιάς)
Ardeola ralloides (Κρυπτοτσικνιάς)
Aythya nyroca (Βαλτόπαπια)
Bubo bubo bubo (Μπούφος)
Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα)
Charadrius dubius (Ποταμοσφυριχτής)
Chlidonias hybridus (Μουστακογλάρονο)
Ciconia ciconia (Λευκοπελαργός)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Circus aeruginosus (Καλαμόκιρκος)
Circus cyaneus (Βαλτόκιρκος)
Coracias garrulus (Χαλκοκουρούνα)
Coturnix coturnix (Ορτύκι)
Cygnus olor (Κύκνος)
Dendrocopos medius medius (Μεσοτσικλητάρα)
Dendrocopos syriacus (Βαλκανοτσικλητάρα)
Egretta alba (Αργυροτσικνιάς)
Egretta garzetta (Λευκοτσικνιάς)
Emberiza hortulana (Βλάχος)
Emberiza schoeniclus schoeniclus (Καλαμοτσίχλονο)
Falco biarmicus feldeggi (Χρυσογέρακο)
Falco peregrinus peregrinus (Πετρίτης)
Gelochelidon nilotica (Γελογλάρονο)
Gyps fulvus (Όρνιο)
Haliaeetus albicilla (Θαλασσαητός)
Hieraaetus pennatus (Σταυραητός)
Himantopus himantopus (Καλαμοκανάς)
Ixobrychus minutus (Μικροτσικνιάς)
Jynx torquilla torquilla (Στραβολαίμης)
Lanius collurio collurio (Αητόμαχος)
Lanius minor (Γαϊδουροκεφαλάς)
Lullula arborea arborea (Δεντροσταρήθρα)
Mergus merganser (Χηνοπρίστης)
Motacilla alba alba (Λευκοσουσουράδα)
Motacilla cinerea (Σταχτοσουσουράδα)
Neophron percnopterus (Ασπροπάρης)
Nycticorax nycticorax (Νυχτοκόρακας)
Pandion haliaetus (Ψαραητός)
Panurus biarmicus biarmicus (Μουστακαλής)
Pelecanus crispus (Αργυλοπελεκάνος)
Pernis apivorus (Σφηκιάρης)
Phalacrocorax carbo sinensis (Κορμοράνος)
Picus viridis viridis (Πρασινοτσικλητάρα)
Platalea leucorodia (Χουλιαρομύτα)
Podiceps cristatus (Σκουροβουτηχτάρι)
Podiceps nigricollis (Μαυροβουτηχτάρι)
Porzana parva (Μικροπουλάδα)
Porzana porzana (Στικτοπουλάδα)
Pyrrhocorax pyrrhocorax docilis (Κοκκινοκαλιακούδα)
Rallus aquaticus (Νεροκοτσέλα)
Remiz pendulinus pendulinus (Σακουλοπαπαδίτσα)
Sterna hirundo (Ποταμογλάρονο)
Sylvia nisoria nisoria (Ψαλτοτσιροβάκος)
Tachybaptus ruficollis (Νανοβουτηχτάρι)
Tringa glareola (Λασπότριγγας)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Coronella austriaca austriaca (Ασινόφιδο)
Elaphe longissima longissima (Γιατρόφιδο)
Lacerta agilis bosnica (Αμμόσαυρα)
Natrix tessellata tessellata (Κυβόφιδο)
Αξιόλογα Ψάρια
Alburnoides bipunctatus ohridanus (Τσιρωνάκι)
Barbus prespensis (Μπριάνα)
Chalcalburnus belvica (Βελονίτσα)
Chondrostoma prespensis (Σκουμπούζι)
Cobitis meridionalis (Βρυγοβελονίτσα)
Parabramis pekinensis (Κινέζικη λεστιά)
Paraphoxinus epiroticus prespensis (Τσίμα)
Pseudorasbora parva (Ψευτορασμπόρα)
Rutilus ohridanus prespensis (Πλατίκα)
Salmo trutta (Πέστροφα)
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη