Στοιχεία Είδους

Όνομα Bilderdykia convolvulus
Υποείδος
Ημερομηνία 01/03/1993
Τελευταία Ενημέρωση 01/03/1994
Προηγούμενες Oνομασίες Polygonum convolvulus/fallopia convolvulus/fagopyrum convolvulus
Κοινή Ονομασία Μπιλντερντύκια ο κονβόλβουλος
Είδος Οργανισμού Φυτό
Τάση
Απειλές
Σχόλια απειλών
Κατάσταση Διατήρησης
Ελλάδα
Ε.Ε.
Βιόσφαιρα Μη απειλούμενο
Γνωρίσματα
Σχόλια Γνωρισμάτων
Μέτρα
Προτεραιότητα Προστασίας
Ενδιαιτήματα CULTIVATED GROUND , WAST PLACES
Παγκόσμια Εξάπλωση WIDESPREAD IN EUROPE/ASIA/AFRICA/N.AMERICA

Τόποι εμφάνισης του είδους "Bilderdykia convolvulus "

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.