Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Acomys minous Αγκαθοπόντικας
Apodemus agrarius Αγροπόντικας
Apodemus flavicollis Κρικοποντικός
Apodemus mystacinus epimelas Βραχοποντικός
Apodemus sylvaticus creticus Δασοποντικός της Κρήτης
Apodemus sylvaticus dichrurus Δασοποντικός ο δίχρουρος
Arvicola terrestris illyricus Νεροαρουραίος
Balaenoptera acutorostrata Ρογχοφάλαινα
Balaenoptera musculus Γαλάζια φάλαινα
Balaenoptera physalus Πτεροφάλαινα
Barbastella barbastellus Μπαρμπαστέλλος
Bubalus bubalis Βούβαλος
Canis aureus moreoticus Τσακάλι
Canis lupus Λύκος
Capra aegagrus Αγριοκάτσικο
Capreolus capreolus Ζαρκάδι
Cervus elaphus Ελάφι
Citellus citellus gradojevici Σπερμόφιλος
Clethrionomys glareolus pirinus Δασοσκαπτοπόντικας
Cricetulus migratorius atticus Νανοκρικετός