Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Ablepharus kitaibelii fabichi Αβλέφαρος
Ablepharus kitaibelii kitaibelii Αβλέφαρος
Agama stellio daani Κροκοδειλάκι το νταάνιο
Agama stellio stellio Κροκοδειλάκι
Algyroides moreoticus Πελοπονησσιακή σαύρα
Algyroides nigropunctatus Κερκυραϊκή σαύρα
Anguis fragilis colchicus Κονάκι
Anguis fragilis peloponnesiacus Κονάκι
Blanus strauchi strauchi Δωδεκανησιακή αμφίσβαινα
Caretta caretta caretta Χελώνα καρέττα
Chalcides moseri
Chalcides ocellatus ocellatus Λιακόνι
Chamaeleo chamaeleon chamaeleon Χαμαιλέων
Chelonia mydas mydas Χελώνα Μύδας (Πράσινη θαλασσοχελώνα)
Coluber caspius Ζαμενής (Αστραπόφιδο)
Coluber gemonensis gemonensis
Coluber gemonensis gyaronensis Δεντρογαλιά της Γυάρου
Coluber jugularis jugularis Μαύρος ζαμενής
Coluber najadum dahlii Σαΐτα του Νταλ
Coluber najadum kalymnensis Σαΐτα της Καλύμνου