Στοιχεία Είδους

Όνομα Chalcides moseri
Υποείδος
Ημερομηνία 01/03/1993
Τελευταία Ενημέρωση 01/03/1994
Προηγούμενες Oνομασίες
Κοινή Ονομασία
Είδος Οργανισμού Ερπετό
Τάση
Απειλές
Σχόλια απειλών THERE ARE NO LATER REFERENCES AFTER FIRST RECORD
Κατάσταση Διατήρησης
Ελλάδα
Ε.Ε.
Βιόσφαιρα
Γνωρίσματα
Ενδημικό
Σχόλια Γνωρισμάτων
Μέτρα
Προτεραιότητα Προστασίας Πολύ επείγον
Ενδιαιτήματα WALLS, MED.MAKI, MEADOWS
Παγκόσμια Εξάπλωση