Όροι χρήσης

© 1998-2015 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Έχετε δικαίωμα να αντιγράφετε, να αναδιανέμετε και να τροποποιείτε το περιεχόμενο αυτού του web site σύμφωνα με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Attribution-ShareAlike International 4.0.

Τα δεδομένα είναι αποτέλεσμα ερευνητικού έργου και δεν έχουν καμία νομική ισχύ.

Οι όροι αυτοί ισχύουν και για το WMS/WFS.