Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Bombina bombina Κοκκινοβομβίνα
Bombina variegata scabra Κιτρινοβομβίνα
Bufo bufo bufo Χωματόφρυνος
Bufo viridis viridis Πρασινόφρυνος
Hyla arborea arborea Δεντροβάτραχος
Pelobates syriacus balcanicus Πηλοβάτης
Rana dalmatina Ευκίνητος Βάτραχος
Rana epeirotica Λιμνοβάτραχος Δ. Ελλάδας
Rana graeca Ελληνικός Βάτραχος
Rana ridibunda ridibunda Λιμνοβάτραχος Δ. Ελλάδας
Salamandra luschani helverseni Σαλαμάνδρα της Καρπάθου
Salamandra salamandra salamandra Σαλαμάνδρα
Triturus alpestris alpestris(t.a. veluchiensis) Αλπικός Τρίτωνας
Triturus cristatus karelinni Λοφιοφόρος Τρίτωνας
Triturus vulgaris graecus Κοινός Τρίτωνας