Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Triturus alpestris alpestris(t.a. veluchiensis) Αλπικός Τρίτωνας
Triturus cristatus karelinni Λοφιοφόρος Τρίτωνας
Triturus vulgaris graecus Κοινός Τρίτωνας