ΦΙΛΟΤΗΣ - Βάση Δεδομένων για την Ελληνική Φύση

FILOTIS - Database for the Natural Environment of Greece

Χάρτης της Ελλάδας με τους τόπους.

Καλώς ορίσατε στον ιστοχώρο ΦΙΛΟΤΗΣ.

Στην παρούσα έκδοση είναι καταχωρημένα ελληνικά Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους (ΤΙΦΚ), βιότοποι Corine, βιότοποι NATURA, άλλα τοπία και άλλοι βιότοποι. Επίσης η Βάση έχει εμπλουτιστεί με τα περισσότερα είδη και υποείδη της χλωρίδας και πανίδας που απαντώνται στον ελληνικό χώρο.

Η πλοήγηση στους τόπους και τα είδη γίνεται με τους αντίστοιχους συνδέσμους. Η αναζήτηση γίνεται με την βοήθεια κριτηρίων (γεωγραφική περιοχή, είδος τόπου κλπ.)

H εφαρμογή του χάρτη χρησιμοποιείται στους τόπους για την απευθείας αναζήτηση και απεικόνιση επιλεγμένων ομάδων τόπων και περιοχών.