Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Bombina bombina Κοκκινοβομβίνα
Bombina variegata scabra Κιτρινοβομβίνα
Bufo bufo bufo Χωματόφρυνος
Bufo viridis viridis Πρασινόφρυνος