Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Mabuya aurata fellowsii Χρυσόσαυρα
Malpolon monspessulanus insignitus Σαπίτης
Mauremys caspica rivulata Ποταμοχελώνα