Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Eirenis modestus modestus Θαμνόφιδο
Elaphe longissima longissima Γιατρόφιδο
Elaphe quatuorlineata quatuorlineata Λαφίτης
Elaphe quatuorlineata rechingeri Λαφίτης του Ρέχινγκερ
Elaphe quatuorlineata sauromates Λαφίτης ο σαυρομάτης
Elaphe situla Σπιτόφιδο
Emys orbicularis Βαλτοχελώνα
Eryx jaculus turcicus Έρυξ (Λουρίτης)