Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Blanus strauchi strauchi Δωδεκανησιακή αμφίσβαινα