Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Ophiomorus punctatissimus Οφιόμορος
Ophisaurus apodus thracius Τυφλίτης
Ophisops elegans macrodactylus Οφίσωψ