Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Ablepharus kitaibelii fabichi Αβλέφαρος
Ablepharus kitaibelii kitaibelii Αβλέφαρος
Agama stellio daani Κροκοδειλάκι το νταάνιο
Agama stellio stellio Κροκοδειλάκι
Algyroides moreoticus Πελοπονησσιακή σαύρα
Algyroides nigropunctatus Κερκυραϊκή σαύρα
Anguis fragilis colchicus Κονάκι
Anguis fragilis peloponnesiacus Κονάκι