Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Vipera ammodytes meridionalis Οχιά
Vipera berus bosniensis Αστρίτης
Vipera lebetina schweizeri Οχιά της Μήλου
Vipera ursinii graeca Οχιά των λιβαδιών
Vipera xanthina Οθωμανική οχιά