Στοιχεία Είδους

Όνομα Vipera lebetina
Υποείδος schweizeri
Ημερομηνία 01/03/1993
Τελευταία Ενημέρωση 01/03/1994
Προηγούμενες Oνομασίες
Κοινή Ονομασία Οχιά της Μήλου
Είδος Οργανισμού Ερπετό
Τάση Μείωση
Απειλές
Συλλογή, Τουρισμός, Φυτοφάρμακα
Σχόλια απειλών
Κατάσταση Διατήρησης
Ελλάδα Κινδυνεύον
Ε.Ε.
Βιόσφαιρα Κινδυνεύον
Γνωρίσματα
Ενδημικό
Σχόλια Γνωρισμάτων
Μέτρα
Προτεραιότητα Προστασίας Πολύ επείγον
Ενδιαιτήματα ROCKS, WALLS, SHRUBS, MEADOWS
Παγκόσμια Εξάπλωση

Τόποι εμφάνισης του είδους "Vipera lebetina - schweizeri "

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Κωδικός τόπου Τόπος Κατηγορία τόπου Γεωγραφική ενότητα
A00010094 Βόρεια Σίφνος Βιότοπος CORINE Νομός Κυκλάδων
A00060059 Νήσοι Αντιμήλος και Δυτική Μήλος Βιότοπος CORINE Νομός Κυκλάδων
A00030026 Νήσος Αντίμηλος Βιότοπος CORINE Νομός Κυκλάδων
AB5080014 Νήσος Πολύαιγος Άλλος Βιότοπος Νομός Κυκλάδων
AT9900098 Νήσος Πολύαιγος Άλλο Τοπίο Νομός Κυκλάδων