Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Νήσοι Αντιμήλος και Δυτική Μήλος
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00060059
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Κυκλάδων
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 7321.25
Χερσαία Έκταση (ha) 7500.0
Συνολική Περίμετρος (km) 74.6
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 748.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Η πιο απομονωμένη πλευρά της Μήλου μαζί με δύο μικρά ακατοίκητα νησιά. Είναι απογυμνωμένα, με τυπικά Αιγαιοπελαγίτικα νησιωτικά ενδιαιτήματα.
Κατάσταση Τόπου Υποβαθμισμένη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Κέντρο ενδημισμού (αγγειόσπερμα, ερπετά). Ένα τοπικό υποείδος αγριόγιδου. Η περιοχή αποτελεί πέρασμα μεταναστευτικών πουλιών.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Παράνομη συλλογή ερπετών.
Τρωτότητα Η παράνομη συλλογή ενδημικών ειδών από ερπετά και το παράνομο κυνήγι είναι οι μεγαλύτερες απειλές.
Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Capra aegagrus (Αγριοκάτσικο)
Αξιόλογα Πτηνά
Falco eleonorae (Μαυροπετρίτης)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Cyrtodactylus kotschyi saronicus (Κυρτοδάκτυλος του Σαρωνικού)
Elaphe quatuorlineata quatuorlineata (Λαφίτης)
Podarcis milensis gerakuniae (Γουστέρα της Φαλκονέρας)
Podarcis milensis schweizeri (Γουστέρα της Αντιμήλου)
Vipera lebetina schweizeri (Οχιά της Μήλου)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη