Στοιχεία Είδους

Όνομα Cyrtodactylus kotschyi
Υποείδος saronicus
Ημερομηνία 01/03/1993
Τελευταία Ενημέρωση 01/03/1994
Προηγούμενες Oνομασίες
Κοινή Ονομασία Κυρτοδάκτυλος του Σαρωνικού
Είδος Οργανισμού Ερπετό
Τάση Μείωση
Απειλές
Συλλογή, Ρύπανση, Καλλιέργεια, Φυτοφάρμακα
Σχόλια απειλών
Κατάσταση Διατήρησης
Ελλάδα Μη απειλούμενο
Ε.Ε.
Βιόσφαιρα Μη απειλούμενο
Γνωρίσματα
Ενδημικό
Σχόλια Γνωρισμάτων
Μέτρα
Προτεραιότητα Προστασίας Πρωτεύουσα
Ενδιαιτήματα
Παγκόσμια Εξάπλωση

Τόποι εμφάνισης του είδους "Cyrtodactylus kotschyi - saronicus "

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Κωδικός τόπου Τόπος Κατηγορία τόπου Γεωγραφική ενότητα
A00060059 Νήσοι Αντιμήλος και Δυτική Μήλος Βιότοπος CORINE Νομός Κυκλάδων
A00060032 Νήσοι Δήλος και Ρήνεια Βιότοπος CORINE Νομός Κυκλάδων
A00040075 Νήσοι Φολέγανδρος, Σίκινος, Αδέλφια, Καρδιώτισσα και Καλόγεροι Βιότοπος CORINE Νομός Κυκλάδων
A00010095 Νήσος Αντικύθηρα Βιότοπος CORINE Νομός Αττικής
A00030026 Νήσος Αντίμηλος Βιότοπος CORINE Νομός Κυκλάδων
AB5080101 Νήσος Γλαροπούντα (Γλαρόμπι) Άλλος Βιότοπος Νομός Κυκλάδων
A00060030 Νήσος Γυάρος Βιότοπος CORINE Νομός Κυκλάδων
A00060029 Νήσος Δονούσα Βιότοπος CORINE Νομός Κυκλάδων
AB5080102 Νήσος Παντιερονήσι Άλλος Βιότοπος Νομός Κυκλάδων
AB5080103 Νήσος Πρέζα Άλλος Βιότοπος Νομός Κυκλάδων
AB5080100 Νήσος Τούρλος Πάρου Άλλος Βιότοπος Νομός Κυκλάδων
A00040054 Νήσος Ύδρα Βιότοπος CORINE Νομός Αττικής
AB5080106 Τρία Νησιά Άλλος Βιότοπος Νομός Δωδεκανήσου