Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Νήσοι Δήλος και Ρήνεια
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00060032
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Κυκλάδων
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 1788.16
Χερσαία Έκταση (ha) 2100.0
Συνολική Περίμετρος (km) 62.0
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 136.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Δύο μικρά, ακατοίκητα νησιά με μεσογειακό χαρακτήρα.
Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Σταθερότητα/Συντήρηση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Η περιοχή βρίσκεται κατά μήκος μιας κύριας μεταναστευτικής οδού των πουλιών. Ενδιαφέρουσα ερπετοπανίδα.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Παράνομο κυνήγι, ανεξέλεγκτη τουριστική ανάπτυξη.
Τρωτότητα Η γειτνίαση με ένα πολύ τουριστικό νησί, τη Μύκονο προκαλεί τουριστική κίνηση το καλοκαίρι στη Δήλο (αρχαιολογικό ενδιαφέρον) και στη Ρήνεια (κυνήγι των μεταναστευτικών πουλιών).
Προτεραιότητα προστασίας Πρωτεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Myosurus heldreichii
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Falco eleonorae (Μαυροπετρίτης)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Agama stellio stellio (Κροκοδειλάκι)
Cyrtodactylus kotschyi saronicus (Κυρτοδάκτυλος του Σαρωνικού)
Elaphe situla (Σπιτόφιδο)
Hemidactylus turcicus turcicus (Σαμιαμίδι)
Natrix natrix schweizeri (Ντρόφιδο το Σβάιτσερ)
Podarcis erhardii biinsulicola (Σιλιβούτι …)
Podarcis erhardii buchholzi (Σιλιβούτι του Μπούχολτς)
Podarcis erhardii elaphonissi (Σιλιβούτι της Ελαφονήσου)
Podarcis erhardii kinarensis (Σιλιβούτι της Κινάρου)
Podarcis erhardii levithensis (Σιλιβούτι της Λεβίθας)
Podarcis erhardii makariaisi (Σιλιβούτι των Μακάρων)
Podarcis erhardii megalophthenae (Σιλιβούτι το Μεγαλόφθηνο)
Podarcis erhardii mykonensis (Σιλιβούτι της Μυκόνου)
Podarcis erhardii ophidusae (Σιλιβούτι της Οφιδούσας)
Podarcis erhardii pachiae (Σιλιβούτι της Παχιάς)
Podarcis erhardii phytiusae (Σιλιβούτι της Πυτιούσας)
Podarcis erhardii punctigularis (Σιλιβούτι …)
Podarcis erhardii subobscura (Σιλιβούτι …)
Podarcis erhardii thessalica (Σιλιβούτι της Θεσσαλίας)
Rana ridibunda ridibunda (Λιμνοβάτραχος Δ. Ελλάδας)
Telescopus fallax fallax (Αγιόφιδο)
Typhlops vermicularis (Τυφλίνος)
Vipera ammodytes meridionalis (Οχιά)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη