Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Νήσος Αντικύθηρα
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00010095
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Αττικής
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 1967.85
Χερσαία Έκταση (ha) 2100.0
Συνολική Περίμετρος (km) 29.7
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 343.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Σύμπλεγμα νησιών και νησίδων που αποτελούν σταθμό κατά την μετανάστευση από την Κρήτη στην Πελοπόννησο. Παράκτιοι γκρεμοί και βράχια.
Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Σταθερότητα/Συντήρηση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Σημαντική περιοχή για θαλασσοπούλια Falco eleonorae (Μαυροπετρίτης). Αποτελεί πέρασμα πολλών μεταναστευτικών πουλιών.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Παράνομο κυνήγι.
Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Allium gomphrenoides
Campanula saxatilis cytherea
Inula candida candida
Nigella doerfleri
Phleum aegaeum
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Calonectris diomedea (Αρτέμης)
Falco eleonorae (Μαυροπετρίτης)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Ablepharus kitaibelii kitaibelii (Αβλέφαρος)
Cyrtodactylus kotschyi saronicus (Κυρτοδάκτυλος του Σαρωνικού)
Hemidactylus turcicus turcicus (Σαμιαμίδι)
Telescopus fallax intermedius (Αγιόφιδο το ενδιάμεσο)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη