Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Νήσος Γυάρος
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00060030
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Κυκλάδων
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 1776.59
Χερσαία Έκταση (ha) 1850.0
Συνολική Περίμετρος (km) 37.0
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 489.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Μικρό νησί με διάσπαρτη βλάστηση από σκληρόφυλλους θάμνους και φρύγανα. Πρώην χώρος εξορίας.
Κατάσταση Τόπου Υποβαθμισμένη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αναβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Περιοχή κατανομής ενός τοπικού ενδημικού υποείδους φιδιού. Ενδιαφέρον νησιωτικό οικοσύστημα.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα Προς το παρόν δεν υπάρχει κίνδυνος, διότι το νησί είναι έρημο.
Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Crocus cartwrightianus
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Coluber gemonensis gyaronensis (Δεντρογαλιά της Γυάρου)
Cyrtodactylus kotschyi saronicus (Κυρτοδάκτυλος του Σαρωνικού)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη