Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Νήσος Ύδρα
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00040054
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Αττικής
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 5051.44
Χερσαία Έκταση (ha) 5500.0
Συνολική Περίμετρος (km) 69.6
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 588.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Το κεντρικό μέρος του νησιού της Ύδρας. Η περιοχή είναι ένα μικρό βουνό χωρίς δέντρα, με πέντε μικρά μοναστήρια στην κορυφή. Στην βόρεια πλευρά, τα σπίτια της μικρής πόλης της Ύδρας είναι χτισμένα αμφιθεατρικά.
Κατάσταση Τόπου Υποβαθμισμένη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Σημαντική περιοχή για την σπάνια χλωρίδα και κυρίως για δύο ενδημικά είδη.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα Η έντονη βόσκηση είναι η κύρια απειλή της χλωρίδας.
Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Campanula anchusiflora
Crocus tournefortii
Fritillaria rhodocanakis
Malcolmia graeca hydraea
Phagnalon saxatile
Stachys swainsonii argolica
Αξιόλογα Θηλαστικά
Monachus monachus (Μεσογειακή φώκια)
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Ablepharus kitaibelii kitaibelii (Αβλέφαρος)
Chalcides ocellatus ocellatus (Λιακόνι)
Cyrtodactylus kotschyi saronicus (Κυρτοδάκτυλος του Σαρωνικού)
Hemidactylus turcicus turcicus (Σαμιαμίδι)
Lacerta trilineata trilineata (Τρανόσαυρα)
Malpolon monspessulanus insignitus (Σαπίτης)
Podarcis erhardii livadhiaca (Σιλιβούτι το Λιβαδικό)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη