Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Νήσος Αντίμηλος
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00030026
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Κυκλάδων
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 880.53
Χερσαία Έκταση (ha) 1000.0
Συνολική Περίμετρος (km) 13.3
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 683.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Ακατοίκητο νησί με απότομους, απρόσιτους θαλάσσιους γκρεμούς.
Κατάσταση Τόπου Υποβαθμισμένη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Υπάρχουν 100 καθαρόαιμα αγριοκάτσικα και ως εκ τούτου ιδανικά για τη διαιώνιση του είδους.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Παράνομη συλλογή του φιδιού Vipera lebetina (Οχιά της Μήλου) και πιθανώς παράνομο κυνήγι.
Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας Χωρίς Προτεραιότητα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Capra aegagrus (Αγριοκάτσικο)
Αξιόλογα Πτηνά
Falco eleonorae (Μαυροπετρίτης)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Cyrtodactylus kotschyi saronicus (Κυρτοδάκτυλος του Σαρωνικού)
Elaphe quatuorlineata quatuorlineata (Λαφίτης)
Podarcis milensis gerakuniae (Γουστέρα της Φαλκονέρας)
Podarcis milensis schweizeri (Γουστέρα της Αντιμήλου)
Vipera lebetina schweizeri (Οχιά της Μήλου)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη