Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Νήσοι Φολέγανδρος, Σίκινος, Αδέλφια, Καρδιώτισσα και Καλόγεροι
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00040075
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Κυκλάδων
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 7568.96
Χερσαία Έκταση (ha) 7500.0
Συνολική Περίμετρος (km) 88.8
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 552.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Η περιοχή είναι ένας υποβαθμισμένος και βραχώδης βιότοπος που καλύπτεται με φρύγανα. Υπάρχουν επίσης καλλιεργήσιμες εκτάσεις.
Κατάσταση Τόπου Υποβαθμισμένη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Ένα τυπικό οικοσύστημα των Κυκλάδων, που παρά την υποβάθμισή του παραμένει μια σπάνια και ενδιαφέρουσα χλωρίδα.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα Απειλείται κυρίως από τις κατσίκες.
Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Aethionema saxatile creticum
Anthyllis splendes (Ανθυλλίδα η λαμπρή)
Brassica cretica cretica
Campanula calaminthifolia
Campanula laciniata
Crocus tournefortii
Dianthus fruticosus creticus (Αγριογαρύφαλλο της Κρήτης)
Dianthus fruticosus karavius (Αγριογαρύφαλλο το Καράβιο)
Dianthus fruticosus occidentalis (Αγριογαρύφαλλο το δυτικό)
Dianthus fruticosus rhodius (Αγριογαρύφαλλο της Ρόδου)
Eryngium amorginum
Fibigia lunarioides
Galium amorginum
Helichrysum orientale
Matthiola longipetala pumilio
Pimpinella pretenderis
Seseli gummiferum crithmifolium
Silene adelphiae
Silene holzmannii
Symphytum davisii cycladense
Tordylium hirtocarpum
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Cyrtodactylus kotschyi adelphiensis (Κυρτοδάκτυλος των νησιών Αδέλφια)
Cyrtodactylus kotschyi saronicus (Κυρτοδάκτυλος του Σαρωνικού)
Eryx jaculus turcicus (Έρυξ (Λουρίτης))
Hemidactylus turcicus turcicus (Σαμιαμίδι)
Podarcis erhardii naxensis (Σιλιβούτι της Νάξου)
Vipera ammodytes meridionalis (Οχιά)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη