Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Βόρεια Σίφνος
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00010094
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Κυκλάδων
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 2450.72
Χερσαία Έκταση (ha) 2500.0
Συνολική Περίμετρος (km) 37.1
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 463.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Βραχώδες νησί. Κατοικημένο οροπέδιο στο κέντρο. Σε παλιές εγκαταλελειμένες πεζούλες τώρα αναπτύσσονται θάμνοι. Ανάπτυξη δέντρων και μικρών βάλτων σε μια υγρή κοιλάδα.
Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Σημαντική περιοχή για τη μετανάστευση των ερωδιών, παρυδάτιων και άλλων πουλιών. Ενδιαφέρουσα ερπετοπανίδα, αναπαραγόμενα αρπακτικά πουλιά και ίσως Calanectris diomedea (Αρτέμης). Υπάρχουν στοιχεία για την παρουσία ΜεσογειακήςΦώκιας στις σπηλιές και στις βραχώδεις ακτές.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Παράνομο κυνήγι και αλιεία, ρίψη απορριμμάτων. Τουριστική ανάπτυξη, διεκδίκηση εδαφών για δόμηση εξοχικών κατοικιών και τουριστικών εγκαταστάσεων.
Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Monachus monachus (Μεσογειακή φώκια)
Αξιόλογα Πτηνά
Calonectris diomedea (Αρτέμης)
Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα)
Emberiza caesia (Σκουρόβλαχος)
Emberiza hortulana (Βλάχος)
Falco eleonorae (Μαυροπετρίτης)
Falco peregrinus brookei (Πετρίτης)
Hieraaetus fasciatus (Σπιζαητός)
Lanius senator senator (Κοκκινοκέφαλος)
Monticola solitarius (Γαλαζοκότσυφας)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Cyrtodactylus kotschyi buchholzi (Κυρτοδάκτυλος του Μπούχολτς)
Lacerta trilineata hansschweizeri (Τρανόσαυρα η Χανσβαϊτσέριος)
Podarcis erhardii erhardii (Σιλιβούτι)
Vipera lebetina schweizeri (Οχιά της Μήλου)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη