Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Νήσος Πολύαιγος
Κατηγορία Τόπου Άλλο Τοπίο
Κωδικός Τόπου AT9900098
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Κυκλάδων
Δήμος-Κοινότητα Κιμώλου
Συνολική Έκταση (ha) 1816.25
Χερσαία Έκταση (ha)
Συνολική Περίμετρος (km) 25.6
Μέγιστο Υψόμετρο (m)
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο
Δίκτυο NATURA-2000

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Βραχώδεις Σχηματισμοί/Ορθοπλαγιές
Βραχώδης Ακτή
Τοπίο Βραχονησίδων
Κλίμα
Θερμό και ξηρό καλοκαίρι
Ισχυροί άνεμοι
Γεωλογία

Βραχώδες ηφαιστειογενές έδαφος.

Περιγραφή Τόπου

Ακατοίκητο, ηφαιστειογενές νησί με ωραίους βραχώδεις σχηματισμούς και ένα μικρό μόνιμο υγρότοπο.

Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Σταθερότητα/Συντήρηση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου

Παλαιότερα το νησί το κατοικούσαν λίγοι βοσκοί. Σήμερα διαμένει μόνο ένα άτομο.

Σημεία με καλή Θέα

Όλα τα υψώματα του νησιού.

Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Ασπόνδυλα
Ενδημικά Είδη
Ερπετά
Κινδυνεύοντα Είδη Πανίδας
Τρωτά Είδη Πανίδας
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Γεωλογικό Ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Ενδιαφέροντα Φυσικά, Οικολογικά, Γεωμορφολογικά Στοιχεία
Πανοραμική θέα
Σπάνιος Τύπος Τοπίου
Σχόλιο για τις αξίες

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Αλιεία
Κυνήγι
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας Χωρίς Προτεραιότητα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Σπήλαια
Φρύγανα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Monachus monachus (Μεσογειακή φώκια)
Αξιόλογα Πτηνά
Falco eleonorae (Μαυροπετρίτης)
Hieraaetus fasciatus (Σπιζαητός)
Larus audouinii (Αιγαιόγλαρος)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Elaphe situla (Σπιτόφιδο)
Mauremys caspica rivulata (Ποταμοχελώνα)
Natrix natrix schweizeri (Ντρόφιδο το Σβάιτσερ)
Podarcis milensis milensis (Γουστέρα της Μήλου)
Vipera lebetina schweizeri (Οχιά της Μήλου)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Acrometopa cretensis cretensis (Ακρομετώπη η Κρητική)
Anadrymadusa brevipennis (Αμαδρυμαδούσα η βραχύπτερη)
Σχόλια για τα είδη