Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Hemidactylus turcicus turcicus Σαμιαμίδι