Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Caretta caretta caretta Χελώνα καρέττα
Chalcides moseri
Chalcides ocellatus ocellatus Λιακόνι
Chamaeleo chamaeleon chamaeleon Χαμαιλέων
Chelonia mydas mydas Χελώνα Μύδας (Πράσινη θαλασσοχελώνα)
Coluber caspius Ζαμενής (Αστραπόφιδο)
Coluber gemonensis gemonensis
Coluber gemonensis gyaronensis Δεντρογαλιά της Γυάρου
Coluber jugularis jugularis Μαύρος ζαμενής
Coluber najadum dahlii Σαΐτα του Νταλ
Coluber najadum kalymnensis Σαΐτα της Καλύμνου
Coluber najadum najadum Σαΐτα
Coluber nummifer Ζαμενής της Ρόδου
Coronella austriaca austriaca Ασινόφιδο
Cyrtodactylus kotschyi adelphiensis Κυρτοδάκτυλος των νησιών Αδέλφια
Cyrtodactylus kotschyi bartoni Κυρτοδάκτυλος του Μπάρτον
Cyrtodactylus kotschyi beutleri Κυρτοδάκτυλος του Μπέτλερ
Cyrtodactylus kotschyi bibroni Κυρτοδάκτυλος του του Μπίμπρον
Cyrtodactylus kotschyi bileki Κυρτοδάκτυλος του Μπίλεκ
Cyrtodactylus kotschyi buchholzi Κυρτοδάκτυλος του Μπούχολτς