Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Cyrtodactylus kotschyi tinensis Κυρτοδάκτυλος της Τήνου
Cyrtodactylus kotschyi wettsteini Κυρτοδάκτυλος του Βεττστάιν
Dermochelys coriacea Δερματοχελώνα
Eirenis modestus modestus Θαμνόφιδο
Elaphe longissima longissima Γιατρόφιδο
Elaphe quatuorlineata quatuorlineata Λαφίτης
Elaphe quatuorlineata rechingeri Λαφίτης του Ρέχινγκερ
Elaphe quatuorlineata sauromates Λαφίτης ο σαυρομάτης
Elaphe situla Σπιτόφιδο
Emys orbicularis Βαλτοχελώνα
Eryx jaculus turcicus Έρυξ (Λουρίτης)
Hemidactylus turcicus turcicus Σαμιαμίδι
Lacerta agilis bosnica Αμμόσαυρα
Lacerta graeca Γραικόσαυρα
Lacerta oertzeni oertzeni Σαύρα της Ικαρίας
Lacerta oertzeni pelasgiana Σαύρα της Ρόδου
Lacerta trilineata cariensis Τρανόσαυρα της Ικαρίας
Lacerta trilineata citrovittata Τρανόσαυρα η κιτρινόγραμμη
Lacerta trilineata diplochondrodes Τρανόσαυρα η διπλοχονδρώδης
Lacerta trilineata hansschweizeri Τρανόσαυρα η Χανσβαϊτσέριος