Στοιχεία Είδους

Όνομα Cyrtodactylus kotschyi
Υποείδος wettsteini
Ημερομηνία 01/03/1993
Τελευταία Ενημέρωση 01/03/1994
Προηγούμενες Oνομασίες
Κοινή Ονομασία Κυρτοδάκτυλος του Βεττστάιν
Είδος Οργανισμού Ερπετό
Τάση Μείωση
Απειλές
Συλλογή
Σχόλια απειλών
Κατάσταση Διατήρησης
Ελλάδα Σπάνιο
Ε.Ε.
Βιόσφαιρα Σπάνιο
Γνωρίσματα
Ενδημικό
Σχόλια Γνωρισμάτων
Μέτρα
Προτεραιότητα Προστασίας Πρωτεύουσα
Ενδιαιτήματα
Παγκόσμια Εξάπλωση

Τόποι εμφάνισης του είδους "Cyrtodactylus kotschyi - wettsteini "

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Κωδικός τόπου Τόπος Κατηγορία τόπου Γεωγραφική ενότητα
AB5080139 Νησιά Γαϊδουρονήσια Σποράδων Άλλος Βιότοπος Νομός Μαγνησίας
A00030054 Νησίδα Χρυσή (Γαϊδουρονήσι) Βιότοπος CORINE Νομός Λασιθίου
A00030053 Νησίδες Κουφονήσια, Κρήτη Βιότοπος CORINE Νομός Λασιθίου
AB6080054 Νήσος Μικρονήσι Μιραμπέλλου Άλλος Βιότοπος Νομός Λασιθίου
AB6080055 Νήσος Μικρονήσι Νοτιανατολικά Κρήτης Άλλος Βιότοπος Νομός Λασιθίου