Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Νησίδα Χρυσή (Γαϊδουρονήσι)
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00030054
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Λασιθίου
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 485.20
Χερσαία Έκταση (ha) 550.0
Συνολική Περίμετρος (km) 15.5
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 31.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Νησί νοτιοανατολικά της Κρήτης. Γυμνό στο μεγαλύτερο μέρος του, με κάποιες βραχώδεις ακτές αλλά και με ιδιαίτερα εκτεταμένες παραλίες και αμμόλοφους.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Ταχεία υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Astragalus sinaicus (Αστράγαλος του Σινά)
Colchicum cousturieri
Cynara cornigera
Periploca angustifolia (Περίπλοκα η στενόφυλλη)
Silene ammophila ammophila
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Calonectris diomedea (Αρτέμης)
Falco eleonorae (Μαυροπετρίτης)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Cyrtodactylus kotschyi wettsteini (Κυρτοδάκτυλος του Βεττστάιν)
Podarcis erhardii werneriana (Σιλιβούτι του Βέρνερ)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη