Στοιχεία Είδους

Όνομα Dermochelys coriacea
Υποείδος
Ημερομηνία 01/03/1993
Τελευταία Ενημέρωση 01/03/1994
Προηγούμενες Oνομασίες
Κοινή Ονομασία Δερματοχελώνα
Είδος Οργανισμού Ερπετό
Τάση Μείωση
Απειλές
Αλιεία, Ρύπανση
Σχόλια απειλών
Κατάσταση Διατήρησης
Ελλάδα Κινδυνεύον
Ε.Ε.
Βιόσφαιρα Κινδυνεύον
Γνωρίσματα
Σχόλια Γνωρισμάτων
Μέτρα
Προτεραιότητα Προστασίας Πολύ επείγον
Ενδιαιτήματα OPEN SEA, COASTS
Παγκόσμια Εξάπλωση

Τόποι εμφάνισης του είδους "Dermochelys coriacea "

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Κωδικός τόπου Τόπος Κατηγορία τόπου Γεωγραφική ενότητα
A00010077 Βόρεια Σύρος Βιότοπος CORINE Νομός Κυκλάδων