Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Βόρεια Σύρος
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00010077
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Κυκλάδων
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 2738.69
Χερσαία Έκταση (ha) 2700.0
Συνολική Περίμετρος (km) 37.9
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 447.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου
Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Μόνο το βόρειο τμήμα του νησιού θεωρείται σημαντική περιοχή, αλλά χρειάζεται επιπλέον μελέτη. Σημαντική τοποθεσία για πουλιά, ανάμεσα στα οποία είναι πολλά αρπακτικά μεταναστευτικά και ίσως το Hydrobates Pelagicus (Πετρίλος) - πολύ σπάνιο στην Ελλάδα. Γνωστή περιοχή για Μεσογειακές Φώκιες (Monachus monachus). Έχουν επίσης αναφερθεί Caretta caretta (Θαλάσσια χελώνα) και Dermochely's coriacea (Δερματοχελώνα).

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Παράνομο ψάρεμα και κυνήγι, τουριστική ανάπτυξη, κατασκευή δρόμων και συντήρηση.
Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Monachus monachus (Μεσογειακή φώκια)
Rhinolophus ferrumequinum (Τρανορινόλοφος)
Αξιόλογα Πτηνά
Alcedo atthis (Αλκυόνα)
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Asio flammeus (Βαλτόμπουφος)
Burhinus oedicnemus oedicnemus (Πετροτριλίδα)
Calonectris diomedea (Αρτέμης)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Circus aeruginosus (Καλαμόκιρκος)
Circus pygargus (Λιβαδόκιρκος)
Coracias garrulus (Χαλκοκουρούνα)
Falco biarmicus feldeggi (Χρυσογέρακο)
Falco eleonorae (Μαυροπετρίτης)
Falco peregrinus peregrinus (Πετρίτης)
Grus grus (Γερανός)
Haliaeetus albicilla (Θαλασσαητός)
Hieraaetus fasciatus (Σπιζαητός)
Hieraaetus pennatus (Σταυραητός)
Hydrobates pelagicus (Υδροβάτης)
Lanius minor (Γαϊδουροκεφαλάς)
Larus audouinii (Αιγαιόγλαρος)
Milvus migrans migrans (Τσίφτης)
Nycticorax nycticorax (Νυχτοκόρακας)
Pandion haliaetus (Ψαραητός)
Pelecanus crispus (Αργυλοπελεκάνος)
Pelecanus onocrotalus (Ροδοπελεκάνος)
Pernis apivorus (Σφηκιάρης)
Pyrrhocorax pyrrhocorax docilis (Κοκκινοκαλιακούδα)
Sterna albifrons (Νανογλάρονο)
Sterna hirundo (Ποταμογλάρονο)
Sylvia nisoria nisoria (Ψαλτοτσιροβάκος)
Sylvia rueppelli (Μουστακοτσιροβάκος)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Cyrtodactylus kotschyi kotschyi (Κυρτοδάκτυλος του Κότσυ)
Dermochelys coriacea (Δερματοχελώνα)
Natrix natrix persa x schweizeri (Ντρόφιδο το υβρίδιο)
Podarcis erhardii mykonensis (Σιλιβούτι της Μυκόνου)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη