Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Lacerta trilineata polylepidota Τρανόσαυρα η πολυλεπιδωτή
Lacerta trilineata trilineata Τρανόσαυρα
Lacerta viridis meridionalis Πρασινόσαυρα η …
Lacerta viridis viridis Πρασινόσαυρα
Mabuya aurata fellowsii Χρυσόσαυρα
Malpolon monspessulanus insignitus Σαπίτης
Mauremys caspica rivulata Ποταμοχελώνα
Natrix natrix persa Ντρόφιδο το Περσικό
Natrix natrix persa x schweizeri Ντρόφιδο το υβρίδιο
Natrix natrix schweizeri Ντρόφιδο το Σβάιτσερ
Natrix tessellata tessellata Κυβόφιδο
Ophiomorus punctatissimus Οφιόμορος
Ophisaurus apodus thracius Τυφλίτης
Ophisops elegans macrodactylus Οφίσωψ
Podarcis erhardii amorgensis Σιλιβούτι της Αμοργού
Podarcis erhardii biinsulicola Σιλιβούτι …
Podarcis erhardii buchholzi Σιλιβούτι του Μπούχολτς
Podarcis erhardii cretensis Σιλιβούτι της Κρήτης
Podarcis erhardii elaphonissi Σιλιβούτι της Ελαφονήσου
Podarcis erhardii erhardii Σιλιβούτι