Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Spalax leucodon insularis Νησιωτικός τυφλοπόντικας
Spalax leucodon peloponnesiacus Πελοποννησιακός τυφλοπόντικας
Spalax leucodon thermaicus Μακεδονικός τυφλοπόντικας
Spalax leucodon thessalicus Θεσσαλικός τυφλοπόντικας
Spalax microphthalmus graecus Μεγάλος τυφλοπόντικας
Stenella coeruleoalba Ζωνοδέλφινο
Suncus etruscus Ετρουσκομυγαλή
Sus scrofa Αγριογούρουνο
Sylvaemus microps Σύλβαιμος ο μικρός
Tadarida teniotis Νυχτονόμος
Talpa caeca Τυφλοσπάλακας
Talpa europaea Ασπάλακας
Talpa romana stankovici Ρωμαϊκός ασπάλακας
Tursiops truncatus Ρινοδέλφινο
Ursus arctos Αρκούδα
Vespertilio murinus Παρδαλονυχτερίδα
Vormela peregusna Στικτοϊκτίδα
Vulpes vulpes crucigera Αλεπού
Ziphius cavirostris Ζιφιός (Ραμφοφάλαινα)