Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Myotis daubentoni Μυωτίδα του Νταουμπέντον
Myotis emarginatus Πυρρομυωτίδα
Myotis myotis Τρανομυωτίδα
Myotis mystacinus Μουστακομυωτίδα
Myotis nattereri Μυωτίδα του Νάττερερ
Myotis przewalskii Μυθωτίδα του Πρζεβάλσκι
Neomys anomalus milleri Βαλτομυγαλή
Neomys fodiens Ευρωπαϊκή νερομυγαλή
Nyctalus lasiopterus Μεγάλος νυχτοβάτης
Nyctalus leisleri Μικρός νυχτοβάτης
Nyctalus noctula noctula Νυχτοβάτης
Nycteris thebaica Αιγυπτιακή νυχτερίδα
Ondatra zibethicus Οντάνδρα
Orcinus orca Όρκα
Oryctolagus cuniculus cnossius Αγριοκούνελο
Ovis ammon Αγριοπρόβατο
Phocaena phocaena Φώκαινα
Physeter macrocephalus Φυσητήρας
Pipistrellus kuhli kuhli Λευκονυχτερίδα
Pipistrellus nathusii Νυχτερίδα του Ναθούσιους