Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Glis glis argenteus Δασομυωξός
Glis glis pindicus Δασομυωξός της Πίνδου
Globicephala melaena Μαυροδέλφινο
Grampus griseus Σταχτοδέλφινο
Hystrix cristata Ύστριξ
Lepus europaeus carpathous Λαγός της Καρπάθου
Lepus europaeus creticus Λαγός της Κρήτης
Lepus europaeus cyrensis Λαγός
Lepus europaeus ghigii Λαγός
Lepus europaeus meridici Λαγός του Μερίντισι
Lepus europaeus niethammeri Λαγός του Νιεθάμμερ
Lepus europaeus parnassius Λαγός του Παρνασσού
Lepus europaeus rhodius Λαγός της Ρόδου
Lutra lutra Βίδρα
Lynx lynx Λύγκας
Martes foina Κουνάβι
Martes martes Δεντροκούναβο
Meles meles Ασβός
Mesocrisetus auratus Μεσοκρικητός
Mesoplodon bidens Φάλαινα του Σόνερμπυ