Στοιχεία Είδους

Όνομα Hystrix cristata
Υποείδος
Ημερομηνία 01/03/1993
Τελευταία Ενημέρωση 01/03/1994
Προηγούμενες Oνομασίες
Κοινή Ονομασία Ύστριξ
Είδος Οργανισμού Θηλαστικό
Τάση
Απειλές
Σχόλια απειλών not much relevant
Κατάσταση Διατήρησης
Ελλάδα Τρωτό
Ε.Ε.
Βιόσφαιρα
Γνωρίσματα
Μόνιμος Κάτοικος
Σχόλια Γνωρισμάτων R
Μέτρα
Προτεραιότητα Προστασίας Πολύ επείγον
Ενδιαιτήματα 60/30
Παγκόσμια Εξάπλωση