Στοιχεία Είδους

Όνομα Ovis ammon
Υποείδος
Ημερομηνία 01/03/1993
Τελευταία Ενημέρωση 01/03/1994
Προηγούμενες Oνομασίες
Κοινή Ονομασία Αγριοπρόβατο
Είδος Οργανισμού Θηλαστικό
Τάση
Απειλές
Κυνήγι
Σχόλια απειλών shooting
Κατάσταση Διατήρησης
Ελλάδα Τρωτό
Ε.Ε.
Βιόσφαιρα
Γνωρίσματα
Μόνιμος Κάτοικος
Σχόλια Γνωρισμάτων RI
Μέτρα
Προτεραιότητα Προστασίας Δευτερεύουσα
Ενδιαιτήματα 60
Παγκόσμια Εξάπλωση