Στοιχεία Είδους

Όνομα Ondatra zibethicus
Υποείδος
Ημερομηνία 01/03/1993
Τελευταία Ενημέρωση 01/03/1994
Προηγούμενες Oνομασίες
Κοινή Ονομασία Οντάνδρα
Είδος Οργανισμού Θηλαστικό
Τάση
Απειλές
Σχόλια απειλών None known
Κατάσταση Διατήρησης
Ελλάδα Μη απειλούμενο
Ε.Ε.
Βιόσφαιρα
Γνωρίσματα
Σχόλια Γνωρισμάτων
Μέτρα
Προτεραιότητα Προστασίας Χωρίς προτεραιότητα
Ενδιαιτήματα 22/24
Παγκόσμια Εξάπλωση