Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Ondatra zibethicus Οντάνδρα
Orcinus orca Όρκα
Oryctolagus cuniculus cnossius Αγριοκούνελο
Ovis ammon Αγριοπρόβατο