Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Neomys anomalus milleri Βαλτομυγαλή
Neomys fodiens Ευρωπαϊκή νερομυγαλή
Nyctalus lasiopterus Μεγάλος νυχτοβάτης
Nyctalus leisleri Μικρός νυχτοβάτης
Nyctalus noctula noctula Νυχτοβάτης
Nycteris thebaica Αιγυπτιακή νυχτερίδα