Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Tadarida teniotis Νυχτονόμος
Talpa caeca Τυφλοσπάλακας
Talpa europaea Ασπάλακας
Talpa romana stankovici Ρωμαϊκός ασπάλακας
Tursiops truncatus Ρινοδέλφινο