Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Glis glis argenteus Δασομυωξός
Glis glis pindicus Δασομυωξός της Πίνδου
Globicephala melaena Μαυροδέλφινο
Grampus griseus Σταχτοδέλφινο