Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Acomys minous Αγκαθοπόντικας
Apodemus agrarius Αγροπόντικας
Apodemus flavicollis Κρικοποντικός
Apodemus mystacinus epimelas Βραχοποντικός
Apodemus sylvaticus creticus Δασοποντικός της Κρήτης
Apodemus sylvaticus dichrurus Δασοποντικός ο δίχρουρος
Arvicola terrestris illyricus Νεροαρουραίος