Στοιχεία Είδους

Όνομα Arvicola terrestris
Υποείδος illyricus
Ημερομηνία 01/03/1993
Τελευταία Ενημέρωση 01/03/1994
Προηγούμενες Oνομασίες
Κοινή Ονομασία Νεροαρουραίος
Είδος Οργανισμού Θηλαστικό
Τάση
Απειλές
Ρύπανση, Αποξήρανση, Άλλες απειλές
Σχόλια απειλών drainage, water-pollution, habitat loss
Κατάσταση Διατήρησης
Ελλάδα Μη απειλούμενο
Ε.Ε.
Βιόσφαιρα
Γνωρίσματα
Μόνιμος Κάτοικος
Σχόλια Γνωρισμάτων R
Μέτρα
Προτεραιότητα Προστασίας Δευτερεύουσα
Ενδιαιτήματα 53/83
Παγκόσμια Εξάπλωση