Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Sciurus anomalus Σκίουρος της Λέσβου
Sciurus vulgaris ameliae Σκίουρος Αμέλιος
Sciurus vulgaris lilaeus Σκίουρος ο Λιλέος
Sorex araneus Κοινή μυγαλή
Sorex minutus gymnurus Νανομυγαλή
Spalax leucodon hellenicus Μικρός τυφλοπόντικας
Spalax leucodon insularis Νησιωτικός τυφλοπόντικας
Spalax leucodon peloponnesiacus Πελοποννησιακός τυφλοπόντικας
Spalax leucodon thermaicus Μακεδονικός τυφλοπόντικας
Spalax leucodon thessalicus Θεσσαλικός τυφλοπόντικας
Spalax microphthalmus graecus Μεγάλος τυφλοπόντικας
Stenella coeruleoalba Ζωνοδέλφινο
Suncus etruscus Ετρουσκομυγαλή
Sus scrofa Αγριογούρουνο
Sylvaemus microps Σύλβαιμος ο μικρός