Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Dama dama Πλατώνι της Ρόδου
Delphinus delphis Δελφίνι
Dolomys bogdanovi Δολόμυς
Dryomys nitedula wingei Δεντρομυωξός