Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Canis aureus moreoticus Τσακάλι
Canis lupus Λύκος
Capra aegagrus Αγριοκάτσικο
Capreolus capreolus Ζαρκάδι
Cervus elaphus Ελάφι
Citellus citellus gradojevici Σπερμόφιλος
Clethrionomys glareolus pirinus Δασοσκαπτοπόντικας
Cricetulus migratorius atticus Νανοκρικετός
Crocidura ariadne Μυγαλή της Αριάδνης
Crocidura guldenstaedti Μυγαλή του Γκουλντεσταίντ
Crocidura lasiura Μυγαλή της Λέσβου
Crocidura leucodon Χωραφομυγαλή
Crocidura russula caneae Σπιτομυγαλή
Crocidura russula zimmermanni Σπιτομυγαλή του Ζίμμερμαν
Crocidura suaveolens balcanica Κηπομυγαλή των Βαλκανίων
Crocidura suaveolens debeauxi Κηπομυγαλή του Ντεμπώ